GASPOROX skriver avtal för försäljning och distribution i Japan

Publicerat 2017-10-23
Gasporox har signerat två icke exklusiva avtal med Techno World samt Yashima för försäljning av Gasporox system och sensorer på den japanska marknaden.

Gasporox har identifierat Japan som en intressant marknad och som är stark inom maskintillverkning, positiva till ny teknik samt måna om kvalitetskontroll. Yashima Export&Import Co., Ltd. är ett större export- och importbolag som riktar sig mot industrin med maskiner, mätinstrument och analysinstrument. Techno World Co., Ltd. är ett bolag som säljer instrument mot förpackningsmarknaden. Avtalen med Yashima och Techno World innebär att Gasporox nu får starka representanter och enklare kan nå denna attraktiva marknad samt tillgodose japanska kunders önskemål om att köpa produkter genom en importör.

Försäljningschef Janita Ericsson kommenterar

”Vi har under en längre tid samarbetat med Techno World och Yashima för att marknadsföra Gasporox produkter på den japanska marknaden. Samarbetet fungerar väl och har lyckats skapa ett intresse för våra produkter bland japanska integratörer. Det ligger nu därför rätt i tiden att signera ett representationsavtal med Techno World och ett distributörsavtal med Yashima för att ta till vara på de möjligheter vi ser och samtidigt öka försäljningsaktiviteterna på den japanska marknaden. ”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.