GASPOROX rekryterar Chief Technology Officer

Publicerat 2016-12-20
GASPOROX har rekryterat Mikael Sebesta till den nyinrättade tjänsten som Chief Technology Officer (CTO). Han kommer närmast från en tjänst som R&D-chef på Phase Holographic Imaging, ett bolag verksamt inom laserteknik och där Mikael var en av medgrundarna.

Mikael har lång erfarenhet av R&D-arbete i små bolag samt arbete med laserbaserade system. Mikael har med Phase Holographic Imaging tagit koncept hela vägen från utveckling på Lunds Universitet till marknaden i serieproduktion. Mikael Sebesta tillträder sin tjänst den 15 mars 2017.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Mikael kommer med sin bakgrund och erfarenhet av att driva produktions- och produktutveckling i bolag i liknande storlek bli en viktig tillgång för Gasporox fortsatta utveckling. Han har i sin nuvarande tjänst genomfört den resa som ligger framför Gasporox, med uppskalning av produktion och vidareutveckling av lasersensorer. Att tillsätta en ny tjänst, dedikerad för utveckling och produktion, gör att vi kan öka dessa aktiviteter väsentligt samt genomföra fler kundspecifika projekt. I och med rekryteringen av både Janita Ericsson som försäljningschef och Mikael Sebesta som CTO har vi kraftigt stärkt organisationen för en expansion av bolagets affärer.”

Mikael Sebesta kommenterar

”Gasporox är ett mycket intressant bolag med en fantastisk teknik och produkt på en växande marknad. Bolaget har alla förutsättningar för att lyckas med sina föresatser och jag ser att jag kan bidra med mina erfarenheter från en verksamhet som kommit några år längre i sin utveckling. Jag ser mycket fram emot att få arbeta med Märta och det kompetenta team som hon byggt upp i Gasporox. 

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 08:15 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.