Gasporox publicerar nyhetsbrev

Publicerat 2017-04-11
GASPOROX publicerar idag ett nyhetsbrev på bolagets hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om genomförda och pågående aktiviteter i verksamheten samt den kommande medverkan vid Interpack-mässan i Düsseldorf. Nyhetsbrevet bifogas även i pressmeddelandet.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

___________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser för noteringen på Nasdaq Stockholm First North är G&W Fondkommission.