Gasporox publicerar investerarbrev med sommarhälsning från VD

Publicerat 2019-06-25
Gasporox publicerar ett investerarbrev, bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se (http://www.gasporox.se/pressreleases/pressmeddelanden/).

Sommarhälsning från VD Märta Lewander Xu:

”Fokus för våren har varit försäljning, genomföra kundprojekt och etablera långvariga avtalskunder. Med ett starkt första kvartal med försäljningsrekord om 2.6 MSEK vilket motsvarar 40% av föregående års totala försäljning, har vi fått en bra start på året [] Sammanfattningsvis kan man säga att vi börjar att se resultat av våra satsningar och vi kommer att fortsätta jobba mot våra mål att öka försäljningen, möta nya möjligheter och fortsätta resan om att alla förpackningar i skyddande atmosfär ska kontrolleras med Gasporox sensorer.”

Du kan läsa hälsningen i dess helhet i investerarbrevet och bl.a. om hur laserteknologin blivit en rekommenderad standard för läkemedelsinspektion samt lite svar på frågor vi fått från investerare.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.