GASPOROX publicerar investerarbrev

Publicerat den 12 October, 2018
GASPOROX publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bl.a. om Gasporox två nya produktserier, GasSpect och LeakSpect, mäss- och konferensdeltagande, FachPack och Northern Optics and Photonics, samt GPX Medicals prototyp som nu är redo för tester.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.