GASPOROX publicerar investerarbrev

Publicerat 2018-12-06
GASPOROX publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se (http://www.gasporox.se/pressreleases/pressmeddelanden/).

Läs bl.a. om Gasporox nya mätkoncept för tråg, en intervju med styrelseledamoten Per Nyström och nyheter från GPX Medical om bland annat projekten Sinuslight och Neo-Lung.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.