GASPOROX publicerar investerarbrev

Publicerat 2019-03-28
GASPOROX publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet

samt på sin hemsida www.gasporox.se.

2019-03-28 Investerarbrev 1 mars 2019Läs bl.a. om att Gasporox VD Märta Lewander Xu presenterar på Aktiedagen i Stockholm den 14 maj, satsningarna på GPX Medical och en förpackningsspecial om fördelarna med att packa kött i skyddad atmosfär.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

 ____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.