Gasporox publicerar investerarbrev

Publicerat 2019-09-27
GASPOROX publicerar ett investerarbrev, bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se.

Läs bland annat en intervju med nytillträdda styrelseledamoten Henrik Herlin och hur han ser på sin roll i styrelsen. Investerarbrevet bjuder även på en uppdatering från GPX Medical som utvecklas snabbt samt en special om läcktestning och hur Gasporox samarbetar med en dryckesaktör i ett projekt för labsystem.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.