Gasporox publicerar investerarbrev

Publicerat 2021-12-21

Gasporox publicerar ett investerarbrev med en julhälsning där bolaget kort summerar hösten.

Investerarbrevet är bifogat i pressmeddelandet och finns även på Gasporox hemsida www.gasporox.se.