GASPOROX publicerar investerarbrev

Publicerat den 11 July, 2017
GASPOROX publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se (http://www.gasporox.se/wp-content/uploads/2017/07/Investerarbrev-juli-2017-Final.pdf). Investerarbrevet beskriver kortfattat några av de saker som hänt under det gångna kvartalet.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.