GASPOROX publicerar investerarbrev

Publicerat 2017-12-11
GASPOROX publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin hemsida www.gasporox.se (http://www.gasporox.se/pressreleases/pressmeddelanden/).

Läs bl.a. om läcktestning, ett nytt tillämpningsområde för Gasporox teknologi. Investerarbrevet beskriver även utvecklingen inom GPX Medical samt marknads- och investeraraktiviteter som genomförts de senaste månaderna.

Gasporox önskar sina aktieägare en sköna lediga juldagar och ett gott nytt år!

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.