Gasporox publicerar årsredovisning för 2023

Publicerat 2024-04-02

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender, samt som bilaga till detta pressmeddelande.