Gasporox publicerar årsredovisning för 2022

Publicerat 2023-04-04

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender, samt som bilaga till detta pressmeddelande.