Gasporox publicerar årsredovisning för 2021

Publicerat 2022-04-20

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.