GASPOROX publicerar årsredovisning för 2020

Publicerat 2021-04-07

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.