Gasporox nyhetsbrev – Mars

Publicerat 2022-03-31

Kära läsare,

Gasporox har full fart framåt och mycket händer i bolaget. Vi har därför valt att uppdatera våra kvartalsvisa investerarbrev till månadsbrev i stället för att löpande hålla er uppdaterade. I månadsbrevet kommer vi ge kortare nyheter om aktuella händelser samt följa upp kring årets satsningar och mål.

Efter lanseringen av i november vid CPhI-mässan i Milano av produkten VialArch, vår unika modul som enkelt integreras på produktionslinjen som mäter på läkemedelsvialer (små glasflaskor med till exempel vaccin eller läkemedel) har vi haft hög aktivitet och efterfrågan på denna produkt. Vi har redan sålt till en handfull kunder, har flera lyckade installationer och har noggrant valt ut två av våra återförsäljare i Asien som får sälja denna produkt till lokala aktörer. Vi fick i december 2021 en ramorder om 3,9 MSEK för avrop under 2022 från vår kinesiska återförsäljare MaxCann, som nu lyckosamt förser flera lokala aktörer som producerar inspektionsenheter för läkemedelsfabriker denna produkt. Att vi nu möjliggjort försäljning via återförsäljare visar på enkelheten i produkten och att vi nu kan nå andra geografiska marknader som tekniskt och avtalsmässigt var blockerade för oss tidigare. Vi får även fler och fler förfrågningar på VialArch-produkten direkt av läkemedelsaktörer som önskar integrera den på sina befintliga linjer och vi värderar nu hur vi utan en integratör ska nå sådana förfrågningar, vilket kräver tillbehör och service i form av reject-system och viss dokumentation.

Parallellt med expansionen inom vialsegmentet förbereder vi för att bredda vårt erbjudande mot läkemedelsampuller. Vi har vår första kundleverans av ett mätinstrument helt dedikerad till ampuller nu i vår och kommer under andra kvartalet lansera en särskild variant av vårt mätinstrument GPX1500 Vial för ampuller. Jag önskar att jag kunde visa er en bild men då vi nu är mitt i patenteringsansökningsprocessen får det vänta tills lanseringen. Ampuller är en vanlig förpackningstyp inom läkemedel och särskilt från asiatiska marknaden får vi förfrågningar på detta tillägg på vårt mätinstrument.

Som del av vår tillväxtresa har vi också valt att satsa på att stärka vår produktion inför uppskalning och har rekryterat ett produktionsproffs, Frederik Kristensen som brinner för att bygga en effektiv och skalbar produktion. Varmt välkommen!

Jag hoppas ni uppskattar detta nya format av investerarbrev och till månadsskiftet april/maj kommer nästa.

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ)


Hej Frederik Kristensen – ny produktionschef
Började på Gasporox: januari 2022
Arbetar som: Produktionschef
Vad är det viktigaste du tar med dig till Gasporox?
Min erfarenhet av att industrialisera produktioner för att kunna göra dessa skalbara. En viktig del i det är att vara en god kommunikatör och kunna hålla många bollar i luften. Mycket handlar om att man måste få alla i produktionen att arbeta mot samma mål. Just nu fokuserar vi exempelvis på hur vi kan effektivisera vår produktion och våra arbetsprocesser.
Vad gillar du mest med att jobba på Gasporox?
– Öppenheten! Hos Gasporox kan alla tala öppet med alla. Det är något jag sätter mycket stort värde på. Alla kan delta i diskussionerna och bidra med sina synpunkter och sin kunskap. En annan sak som är mycket viktig för mig är att vi ständigt jobbar med att utveckla bolaget och förbättra vårt dagliga arbete för att bygga ett skalbart bolag.
Vad ser du mest fram emot i din roll på Gasporox?
Att industrialisera och anpassa vår produktion tillsammans med teamet för att kunna snabbt skala upp. Det är mycket spännande att få vara med på resan i ett teknikintensivt tillväxtbolag som Gasporox där allt görs in-house, långsiktigt och skalbart med tydliga mål.


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn


Om Gasporox
Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Gasporox har utvecklat en laserteknik som utmanar dagens befintliga metoder genom bland annat högre noggrannhet och minskat svinn vilket möjliggör för en mer effektiv produktion. Bolagets produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av den stora potentialen och snabb försäljningstillväxt.

 • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.

Gasporox prioriteringar 2022

 • Fortsatt långsiktig tillväxt
 • Fokus läkemedelsinspektion
  • Segmentexpansion
  • Geografisk expansion
  • Återförsäljarnätverk
 • Utveckla tilläggstjänster och serviceerbjudande
 • Förberedande arbete – livsmedelsmarknaden
 • Innovationsprojekt – porositet – utvärdering mot kund

För ytterligare information, kontakta:
Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se
_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox grundade 2016 dotterbolaget GPX Medical AB (publ), som arbetar utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Gasporox innehav i GPX Medical AB (publ) delades ut till Gasporox aktieägare i augusti 2020. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.