Gasporox nyhetsbrev – Maj

Publicerat 2022-06-02

Kära läsare,

En bra start på året. Första kvartalet ökade vi vår omsättning med 30% jämfört med samma period föregående år. Detta är ett kvitto på att vi lyckats lägga om vår affär från exklusivt avtal till löpande försäljning till fler kunder på ett lyckat sätt och därmed ökat vår potential. Särskilt ser vi att det är läkemedelsmarknaden och just vår lösning för förpacknings-typen vialer som bidrar till den fina tillväxten.

Våra lokaler i Lund har nu igen blivit en viktig plattform mot våra kunder, nu när fler och fler kunder kan resa och besöka oss. Gasporox flyttade till nya lokaler i juni 2020 och det är först nu vi ser det stora värdet av ett bra showroom med möjlighet att presentera våra produkter och lösningar för kunderna. Lokalerna har nu även fått en skylt på taket och vi hade första juni en försenad invigningsfest där vi bjöd in samarbetspartners och grundare till bolaget. Den första juni fick vi även chans att välkomna ägarna till den årliga stämman som även den hölls i bolagets lokaler.

I detta nyhetsbrev berättar vi om hur vi breddat vårt instrument mot ny förpackningstillämpning, ampuller.

Märta Lewander Xu, VD


Gasporox medverkar på Redeyes Growth Day

Redeye är en bra plattform för att nå investerare inom life science och tech. De ger bra analyser, kommentarer och forum för sådana bolag. Gasporox deltar nu på Redeyes Growth Day den 2 juni. Inför eventen är en ny företagsfilm spelats in samt en presentation.


Produkten breddas: Mätinstrumentet GPX1500 vial kan nu mäta på ampuller

Gasporox lanserade 2020 produkten GPX1500 vial, som är ett mätinstrument där man enkelt kan mäta gasen i läkemedelsvialer, små glasflaskor. Flera kunder har efterfrågat möjligheten att mäta läkemedelsampuller och med en skarp order från ett europeisk läkemedelsbolag valde vi nu att utveckla detta tillbehör.

Ampullformatet, som är ett sorts tillbehör till basinstrumentet gör det möjligt att med att samma instrument nu mäta ampuller. Ampullformatet, och därmed breddningen av produktens tillämpningar lanseras nu den 2 juni i samband med mässan PDA Parenteral Packaging Conference i Basel i Schweiz och första leveransen till kund sker redan i juni.


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn


Om Gasporox

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Gasporox har utvecklat en laserteknik som utmanar dagens befintliga metoder genom bland annat högre noggrannhet och minskat svinn vilket möjliggör för en mer effektiv produktion. Bolagets produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av den stora potentialen och snabb försäljningstillväxt.

 • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.

Gasporox prioriteringar 2022

 • Fortsatt långsiktig tillväxt
 • Fokus läkemedelsinspektion
  • Segmentexpansion
  • Geografisk expansion
  • Återförsäljarnätverk
 • Utveckla tilläggstjänster och serviceerbjudande
 • Förberedande arbete – livsmedelsmarknaden
 • Innovationsprojekt – porositet – utvärdering mot kund

Vi har nu lagt om våra investerarbrev till månadsbrev som kommer runt månadsskiftet. Dessa kommer skickas via mail och inte publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk.