GASPOROX medverkar på Stora Aktiedagen idag

Publicerat 2017-11-13
Idag medverkar Gasporox på Aktiespararnas Stora Akteidagen i Stockholm. Gasporox verksamhet presenteras av VD Märta Lewander Xu kl. 16.00. Presentationen går att följa live på www.aktiespararna.se/tv/live och kommer i efterhand även vara tillgänglig on-demand på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.