GASPOROX medverkar idag, den 14 maj, på Aktiedagen i Stockholm

Publicerat 2019-05-14
Idag, den 14 maj 2019, medverkar Gasporox på Aktiespararnas Aktiedag på Operaterrassen i Stockholm.

Gasporox verksamhet presenteras av VD Märta Lewander Xu klockan 13.10-13.40. Presentationen går att följa live på https://www.aktiespararna.se/tv/live och kommer även i efterhand att vara tillgänglig på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investor-se

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.