GASPOROX medverkar den 5 mars på Aktiedagen i Stockholm

Publicerat 2018-02-21
Den 5 mars 2018 medverkar Gasporox på Aktiespararnas Aktiedag på Operaterrassen i Stockholm. Gasporox verksamhet presenteras av VD Märta Lewander Xu kl. 17.00. Presentationen går att följa live på https://www.aktiespararna.se/tv/live kommer i efterhand även vara tillgänglig on-demand på bolagets hemsida.

För att anmäla er till Aktiedagen den 5 mars 2018 gå in på Aktiespararnas hemsida för att anmäla er. Gasporox kommer att även att presentera sina produkter och verksamhet i anslutning till sin presenationt vid Aktiedagen.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.