Gasporox: Marknaden breddas – VD förklarar i senaste investerarbrevet

Publicerat 2021-09-16

 

I höstens första investerarbrev intervjuas VD Märta Lewander Xu om hennes syn på läkemedelsmarknaden i samband med att bolagets exklusivitet nu gått ut.

 

Gasporox har publicerat ett investerarbrev. I denna utgåva intervjuas VD om den utgångna exklusiviteten på marknaden för läkemedel. Vidare beskrivs några av bolagets planerade marknadsaktiviteter för hösten med mässor och lansering av VialArch som redan nu pilottestas av kunder. Bolaget berättar också om Business Swedens Catalyst Programme som Gasporox antagits till. Septemberutgåvan av Gasporox investerarbrev finns bifogat i pressmeddelandet samt på bolagets hemsida www.gasporox.se.

Pressmeddelande