GASPOROX ingår femårigt exklusivt leveransavtal och erhåller en första order om 1,7 MSEK

Publicerat 2016-10-31
Gasporox har ingått ett femårigt leveransavtal där kunden erhållit exklusivitet för ett klart avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av att kunden beställer viss årlig minimivolym under avtalsperioden. De avtalade minimivolymerna estimeras generera en total försäljning i intervallet 10 MSEK till 12 MSEK under en femårsperiod. Minimivolymen för 2016 har beställts med ett ordervärde om 1,7 MSEK och beräknas vara slutlevererade under första kvartalet 2017.

Gasporox huvudägare Norsk Elektro Optikk AS (NEO) har haft en lång relation med kunden och detta avtal ersätter det leveransavtal som kunden tidigare haft med NEO. Den totala försäljningen i intervallet 10 MSEK till 12 MSEK är beroende på vilken produkt kunden beställer.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Det är glädjande att vår kund, som är ett av de ledande företagen i världen inom sin bransch, har valt att samarbeta med Gasporox och teckna ett avtal som ger Gasporox långsiktiga framtida intäkter. Våra unika lasersensorer skall integreras i de automatiserade förpackningslinjer som kunden tillverkar och säljer över hela världen. Det är både vår och kundens ambition att detta avtal skall generera ytterligare försäljning och framtida samarbeten med att t.ex. utveckla nya produkter tillsammans. Avtalet stärker Gasporox och ger bolaget en viktig referenskund för framtida affärer.”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 08:15 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.