GASPOROX har genomfört Factory Acceptance Test i kundprojekt med goda resultat.

Publicerat 2018-12-19
Gasporox tecknade i juni 2018 ett avtal för ett projekt gällande materialanalys med leverans i december 2018. Nu har man genomfört tester på systemet som utvecklats under projektet med goda resultat som följd och systemet är efter vissa smärre justeringar redo för leverans till kund.

Kundprojektet har löpt under andra halvåret detta år och följt tidsplan. Sluttestet som nu är genomfört är ett så kallat FAT, Factory Acceptance Test med godkänt resultat. Systemet är nu redo för leverans och kommer användas för att utvärdera Gasporox teknik för materialanalys under våren av kunden.

För mer information, se tidigare pressmeddelande från den 28 juni 2018.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Vi är mycket glada att testerna har gått bra och att vi snart är redo att leverera systemet. Jag är tacksam för att ha ett så kompetent team att förlita mig på och som ser till att vi alltid når våra leveranser i tid och som löser de tekniska utmaningar som uppstår. Vi får höra från flera kunder att vårt team är otroligt duktiga och det är något jag sätter ett högt värde vid och även vid detta projektet har de levererat än en gång.”

För ytterligare information om Gasporox, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2018 14.30 CET.

_________________________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.