GASPOROX genomför nyemission inför notering på Nasdaq First North

Publicerat 2016-09-08
Gasporox AB (publ) genomför, inför notering på Nasdaq First North, en nyemission om högst 15 300 000 SEK. Emissionsbeloppet är fullt säkerställt genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Teckningstiden löper under perioden 12 september till 23 september 2016. Teckningskursen är 9,00 SEK per aktie. Bolaget värderas till cirka 25,8 MSEK (pre-money).

Gasporox inbjuder i samband med detta till informationsträffar där Gasporox verksamhet och emissionen presenteras.

Datum          Tid Plats          Adress
Mån 12 september          11:15-11:45 Stockholm          Waterfront
Tor 15 september          18:00-19:30 Göteborg          Elite Park Avenue Hotel
Tis 20 september          17:30-20:00        Malmö          Malmö Börshus

Anmälan till informationsträffarna sker via info@gcf.se. Begränsat antal platser.

Finansiella rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB i samråd med Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB.

För mer information, kontakta:

Göteborg Corporate Finance AB, tel: 031-13 82 30, e-post: info@gcf.se 

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W AB.