GASPOROX förstärker med CFO

Publicerat 2018-03-26
Gasporox förstärker organisationen med Peter Åkerlund som Chief Financial Officer (CFO).

Den 3 april 2018 tillträder Peter Åkerlund som ny CFO i Gasporox på deltid. Peter Åkerlund är civilekonom och har mångårig erfarenhet av små och medelstora bolag med fokus på verksamhetsutveckling och bolagsstyrning. Han kommer närmast från en befattning som CFO på IKEA GreenTech AB. Tidigare erfarenheter inkluderar CFO-roller på CellaVision, Colorama, Johns Manville Glass Textiles samt befattningar på bl.a. Gambro AB och Frigoscandia.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Peter Åkerlund kommer bli en bra förstärkning av vår organisation inom finansiell uppföljning och rapportering samt supportera mig inom vår kommunikation till marknaden och vår affärsutveckling. Jag ser fram emot att få inleda vårt samarbete och tillsammans ta ytterligare steg framåt på Gasporox resa.”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.