Gasporox förstärker inom livsmedel – Utökar säljteamet

Publicerat 2021-10-11

Gasporox stärker sin position inom kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar genom en dedikerad säljare.

Gasporox förser både läkemedels- och livsmedelsindustrin med unika lösningar för kvalitetskontroll av förpackningar med fokus på läkemedelsindustrin där tekniken är rekommenderad för vissa förpackningar. Under 2022 påbörjar bolaget en satsning även mot kvalitetskontroll inom livsmedelsindustrin. Ett första steg i denna satsning är rekryteringen av en säljare helt dedikerad för livsmedelsmarknaden.

Den 11 oktober tillträdde Niklas Bohlin rollen som Sales Manager Food, vilket innebär att hans fokus kommer att vara försäljning av Gasporox förpackningskontroll mot livsmedelsindustrin. Niklas kommer närmast från en befattning som Försäljningschef med ansvar för Norden på Micvac AB och han har mångårig erfarenhet av teknisk försäljning inom livsmedelsindustrin.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Vi välkomnar Niklas Bohlin till vårt team och ser att vi genom denna rekrytering kan vidare satsa på livsmedelsindustrin. Niklas kommer med sina erfarenheter av teknisk försäljning inom livsmedelsindustrin kunna bidra mycket till Gasporox affärsutveckling för livsmedelsmarknaden och han kommer bland annat att arbeta med att bygga upp ett distributörsnätverk för våra produkter. Jag ser fram emot att få inleda vårt samarbete och tillsammans ta ytterligare steg framåt på Gasporox resa.”