GASPOROX förstärker affärsutveckling och investerarrelationer med ny CFO

Publicerat 2019-02-07
Gasporox har förstärkt organisationen med CFO Ulf Sköld

Den 7 februari tillträder Ulf Sköld som ny CFO i Gasporox. Ulf Sköld är civilekonom och har mångårig erfarenhet av att utveckla små och medelstora bolag med fokus på verksamhetsutveckling och bolagsstyrning, ofta i noterad miljö eller för att förbereda bolag för nästa steg i sin utveckling. Han arbetar med flera sådana bolag och kommer närmast från en befattning som CFO på Blentagruppen AB. Tidigare erfarenheter inkluderar CFO-roller på Brand Factory och Strålfors.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Ulf Sköld kommer att tillföra en bredare kompetens till Gasporox roll som noterat bolag och bli en bra förstärkning av vår kontakt gentemot investerare och marknaden. Jag ser fram emot att få utveckla vår organisation vidare med de erfarenheter och kompetens som Ulf besitter.”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.