Gasporox får patent i USA för sin laserteknik avseende användning av parallella lasrar

Publicerat 2022-02-15

Den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) har meddelat Gasporox AB (publ) att man avser att bevilja en patentansökan avseende metod för att mäta flera gaser med samma sensor.

Patentet är kopplat till att utveckla och använda Gasporox teknik för att kontrollera en förpackning så att den är intakt med hjälp av flera lasrar inbyggda i en modul för att kunna mäta flera gaser samtidigt. Förenklat använder tekniken ljus för att spåra i detta fall flera olika gaser i eller utanför förpackningen som sedan detekteras med hjälp av Gasporox sensorer. På så vis kan Gasporox laserteknologi användas för att kvalitetssäkra förpackningar genom att mäta om det är korrekt gasnivå i förpackningen eller om någon gas läcker ut. Idag finns inte en sådan lösning i Gasporox produktportfölj men har efterfrågats av marknaden så patentet är en viktig del av denna utveckling vidare.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Det erhållna patentet är strategiskt för framtida applikationer och breddar ytterligare vår teknologi avseende kvalitetskontroll av förpackningar. Vidare arbetar vi strategiskt med vår patentportfölj för att ligga steget före våra konkurrenter vilket stärker vår konkurrenskraft. Våra tekniska framsteg ger oss möjlighet att i framtiden implementera den här metoden i nya applikationer till marknaden.”