Gasporox får patent i USA för kontroll av trågförpackningar

Publicerat 2020-12-10
Gasporox har fått besked från den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) att de avser godkänna Gasporox patentansökan avseende bolagets unika metod för att mäta gasinnehållet i trågförpackningar med skyddad atmosfär.

Patentet är en del av Gasporox patentfamilj inom ”flexible packaging” som tidigare godkänts i Europa. Metoden går ut på att mäta gasen i gasutrymmet mellan produkten och den skyddande filmen, så kallad headspace, i förpackningen genom att en lasersensor är placerad mot förpackningen. Tråg är en av de mest använda förpackningstyperna, som ofta packas med skyddande atmosfär och är en av de snabbast växande förpackningssegmenten inom livsmedel idag. Typiska produkter som packas i den här typen av  förpackning är kött, färdigrätter, skivad ost med mera.

I takt med att modifierad atmosfär standardiseras som packmetod ökar också kraven och skyldigheterna på producenter att inspektera och kontrollera förpackningarna och dess gasinnehåll. I dagsläget har industrin använt förstörande stickprover som innebär mängder av onödigt svinn och inte en fullständig kvalitetskontroll. Med hjälp av Gasporox unika och nu, även i USA, patenterade lösning för tråg kan förpackningskontrollen göras in-line, fullt automatiserat och utan onödigt svinn.

Patentet stärker Gasporox position inom trågsegmentet ytterligare där bolaget erbjuder två lösningar. Under 2019 lanserade Gasporox trågsensorn GasSpect O2 Tray för produktionslinjeinstallationer och mätinstrumentet GPX1500 omfattas också av patentskyddet. 

Gasporox CTO Mikael Sebesta kommenterar:

”Genom det här patentet stärker vi ytterligare vår position även på den amerikanska marknaden. Tidigare har vi fått patentet godkänt i Europa och ser det som viktigt att skydda våra innovationer även på den amerikanska marknaden där stora mängder livsmedel packas i den här typen av förpackningar. Med ett starkt patentskydd kan vi befästa vår position i dialoger med industrin och potentiella intressenter.”