Gasporox får patent i Europa för sin laserteknik avseende användning av parallella lasrar

Publicerat 2023-09-18

Den europeiska patentmyndigheten har meddelat Gasporox AB (publ) att man beviljat en patentansökan avseende metod för att mäta flera gaser med samma sensor.

Patentet är kopplat till att mäta flera gaser samtidigt med ett mätinstrument istället för två separata. Gasporox specialiserar sig på att utveckla och sälja instrument och system för kvalitetskontroll av förpackningar, såsom livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Typiskt mäts syrgas och koldioxid för att säkerställa att förpackningen förslutits och förpackats rätt. Gasporox produkter är enkla att använda och lämnar förpackningarna helt opåverkade efter en mätning vilket gör dem industriellt attraktiva.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Patentet är strategiskt för framtida applikationer och vi som bolag arbetar löpande med att säkra rättigheter och skydda våra innovationer.”