GASPOROX erhåller tilläggsorder om 350 000 som avser tidigare order för 2020

Publicerat 2020-03-02
Gasporox fick i december (pressmeddelande 2019-12-04) en order på 3,7 MSEK för leverans under 2020. Denna ordern har nu kompletterats med en tilläggsorder om drygt 350 000 SEK för leverans under 2020. Tilläggsordern avser ett utökat samarbete för en instrumentsatsning som kunden gör.

I den tidigare orden hade kunden lagt en beställning om 3,7 MSEK avseende sensorer till maskiner som kunden bygger och levererar. I den uppdaterade beställningen läggs även sensorer för labbsystem inom läkemedelsinspektion till. Det uppdaterade ordervärdet blir drygt 4 MSEK för leverans under 2020.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

”Vi är glada att utöka vårt samarbete med vår partner i Schweiz och att vi är en del av en satsning på instrument inom läkemedelsinspektion. Vi ser nu fram emot framtiden där läkemedelsinspektion kommer att bli ett ännu starkare affärsområde för Gasporox och med ett bredare erbjudande där vi också gör egna satsningar på marknaden.”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.