GASPOROX erhåller patent i USA för mätning av gaskoncentration genom fotoakustik i förpackningar

Publicerat 2017-09-19
Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen genom fotoakustik i förpackningar.

Mätning av gaskoncentration genom fotoakustik är ett område som Gasporox eventuellt kommer att utveckla vidare för användning i framtida applikationer. Förenklat använder tekniken ljus för att skapa ljud som man kan använda för att mäta gaskoncentrationen i en förpackning.

Fotoakustiken ger potentiellt förutsättningar för att mäta gaskoncentration i förpackningar av förpackningsmaterial som laserljus idag inte klarar av, d.v.s. förpackningar som släpper igenom väldigt lite ljus, samt möjlighet till känsligare mätningar för vissa typer av förpackningar.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.