GASPOROX erhåller patent i USA för läcktestning i förpackningar

Publicerat 2019-03-07
Gasporox har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man avser att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende metod för läcktestning genom att mäta gaskoncentration eller tryck i förpackningar.

Den patenterade metoden innebär att förpackningars integritet snabbt och icke-invasivt kan säkerställas i produktion med Gasporox unika laserbaserade sensorer.

Mikael Sebesta, CTO på Gasporox kommenterar:

”Som patentansvarig på Gasporox är det mycket glädjande att erhålla ytterligare patent inom läcktestning, ett affärsområde som bolaget satsat mycket på under senare tid. En stark patentportfölj och breda skydd för specifika applikationer, som läcktestning, bäddar för bolagets fortsatta kommersiella framgångar.”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnads-effektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.