GASPOROX erhåller patent i Japan för att mäta gaskoncentrationen i flexibla förpackningar

Publicerat 2019-08-27
Gasporox har fått besked från det Japanska patentverket (JPO) att myndigheten avser att bevilja bolagets japanska patentansökan avseende en inspektionsmetod för flexibla förpackningar. Detta är del den process som patentansökan genomgår med beviljande i respektive land och bolaget har redan beviljats patent för dess ursprungsansökan i Europa och USA.

Behovet för en metod att kontrollera flexibla förpackningar ökar årligen då det är en starkt växande marknad, särskilt inom livsmedel där varor som färdigskivad ost, fruktpuréer för barn och salladspåsar ofta förpackas i den typen av förpackningar med skyddande atmosfär. Med flexibla förpackningar menas förpackningar av flexibel laminat eller plastfilm, såsom påsar eller tråg. Gasporox nu patenterade metod möjliggör för en välkontrollerad, oförstörande och effektiv inspektion av bland annat flexibla förpackningar med skyddande atmosfär genom att skapa en tydlig mätposition på förpackningen mot lasersensorn. Att kunna kvalitetskontrollera dessa förpackningar direkt på linjen och utan onödigt svinn är viktigt för att kunna effektivisera produktionen och sänka produktionskostnaderna. Tester med lovande resultat visar hittills på att Gasporox teknik väsentligt kan förbättra prestanda och kontroll inom dessa områden. Detta är det första godkända patentet inom denna patentfamilj utanför Europa och USA.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

”Gasporox har senaste månaderna beviljats flera viktiga patent för sina unika lösningar, däribland detta patent som tidigare godkänts i Europa samt USA och jag kan nu konstatera att det godkänts även i Japan. Särskilt roligt att få detta patent utställt nu då vi arbetar med en aktör i Japan som inkluderar denna patenterade lösning för flexibla förpackningar.”

För ytterligare information om Gasporox AB, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se 

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.