GASPOROX erhåller order på 550 kSEK från Å&R Carton

Publicerat 2018-01-19
Gasporox har erhållit en order från Å&R Carton som totalt uppgår till 550 kSEK. Ordern innehåller både ett utvecklingsprojekt samt leverans av en sensor för integrering. Gasporox ska ta fram ett koncept för läcktestning som är möjlig att integrera direkt på linjen och genomföras i hög hastighet. Ordern kommer att levereras under första delen av 2018.

Gasporox och Å&R Carton har sedan 2016 ett samarbetsavtal där de tillsammans, baserat på Gasporox teknologi, utvecklar gasmätning och läcktestning för Å&R Cartons förpackningar. Tillsammans har parterna genomfört ett antal projekt där nya koncept tagits fram för bland annat läcktestning. Detta utvecklingsprojekt avser att förkorta mättiden och därigenom kunna genomföra läcktestning i hög hastighet, vilket krävs för integration i produktionslinjen. Konceptet är redan framtaget och fokus ligger på tidsoptimering samt integrering. Den utveckling som Gasporox genomför ingår som en del av ett större projekt som bl.a. inkluderar en ny linje, valideringstester i fabrik m.m.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Det är glädjande att samarbetet med Å&R Carton fortsätter utvecklas och att de koncept vi tagit fram nu kommer till att integreras till en maskin för läcktestning inline. Det är tydligt att det finns behov på marknaden av att kunna genomföra läcktestning av förpackningar, d.v.s. kontroll av att förpackningen är tät och inte läcker den skyddande atmosfär som förlänger den förpackade produktens hållbarhet. Läcktestning är ett nyare område för Gasporox och vi ser att vår teknik kan göra det möjligt att ge snabba svar på om förpackningarna är täta eller läcker. Denna order från Å&R Carton bekräftar det intresse som finns för vår teknologi samt ger Gasporox möjlighet att bredda sin produktportfölj på en växande marknad. Vi ser fram emot att öka våra aktiviteter inom detta produktområde och fortsätta samarbetet med Å&R Carton.”

Å&R Carton är en av Europas ledande leverantörer av kartongförpackningar. Med 2 850 medarbetare och 16 fabriker i tio länder, levererar företaget kartongbaserade förpacknings-lösningar för en rad olika konsumentprodukter. Med fokus på att maximera affärsnyttan av förpackningar för företagets kunder erbjuds lösningar som skapar värde för varumärken och som möjliggör verksamhetsförbättring. Å&R Carton ingår i ÅR Packaging (www.ar-carton.com).

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018 kl. 14:30 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.