Gasporox erhåller order på 3,1 MSEK från maskintillverkare inom livsmedelsindustrin

Publicerat 2020-11-16
Gasporox har tecknat ett uppföljande icke-exklusivt leverantörsavtal med Ishida Europe och erhållit en första order på sensorer till ett totalt värde om 3,1 MSEK. Sensorerna integreras av kunden till automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

Ishida Europe har nu tecknat ett nytt icke-exklusivt leverantörsavtal med Gasporox för leverans av sensorer för läcktestning av livsmedelsförpackningar, samt lagt order om 3,1 MSEK. Avtalet är ett uppföljande avtal från tidigare avtal som tecknades 2019 som då var exklusivt.  Maskintillverkaren, som är en befintlig kund till Gasporox är baserad i Västeuropa och är en del av den japanska koncernen Ishida, vilka är en av de större tillverkarna av maskinlinjer för livsmedelsindustrin. Kunden har samarbetat med Gasporox i ett antal år, först genom kundprojekt och nu genom leverans av en tillsammans med kunden utvecklad specifik läcktestningslösning som är anpassad för kundens system. Ordern på 3,1 MSEK som Gasporox nu har erhållit ska dellevereras under fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

”Vi är glada att ha fått ytterligare en order på våra läcktestningsprodukter och är nöjda med att vårt goda samarbete med en av de ledande globala aktörerna inom maskintillverkning för livsmedelsindustrin fortsätter framgångsrikt.”

Denna information är sådan information som Gasporox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 12.05 CET.