Gasporox erhåller order på 3 MSEK från maskintillverkare inom livsmedelsindustrin

Publicerat 2021-10-14

Gasporox har erhållit en order på sensorer till ett totalt värde om 3 MSEK från Ishida Europe. Sensorerna integreras av kunden till automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

Maskintillverkaren, som är en befintlig kund till Gasporox är baserad i Västeuropa och är en del av den japanska koncernen Ishida, vilka är en av de större tillverkarna av maskinlinjer för livsmedelsindustrin. Kunden har samarbetat med Gasporox i ett antal år, först genom kundprojekt och nu genom leverans av en tillsammans med kunden utvecklad specifik läcktestningslösning som är anpassad för kundens system. Kunden har ett icke-exklusivt avtal med Gasporox för denna läcktestningslösning. Ordern på 3 MSEK som Gasporox nu har erhållit ska levereras under fjärde kvartalet 2021.
 
VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Vi är glada att ha fått ytterligare en order på våra läcktestningsprodukter och är nöjda med att vårt goda samarbete med en av de ledande globala aktörerna inom maskintillverkning för livsmedelsindustrin fortsätter framgångsrikt.”