GASPOROX erhåller order på 1,9 MSEK som avser tidigare avtalad minimivolym för 2017

Publicerat 2016-11-30
I oktober 2016 tecknade Gasporox ett femårigt leveransavtal där kunden erhållit exklusivitet för ett klart avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 1,9 MSEK avser de avtalade minimivolymerna för 2017 och beräknas levereras under tredje kvartalet 2017.

De avtalade minimivolymerna i leveransavtalet estimeras generera en total försäljning i intervallet 10 MSEK till 12 MSEK under en femårsperiod. Minimivolymen för 2016 är sedan tidigare beställd av kunden. Den beräknas vara slutlevererad under första kvartalet 2017 och har ett ordervärde på 1,7 MSEK.

För ytterligare information, se tidigare pressmeddelande från den 31 oktober 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 14:00 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.