Gasporox erhåller order på 1,9 miljoner SEK på sensorer för läcktestning av livsmedelsförpackningar

Publicerat 2022-05-20

Gasporox har erhållit en order på sensorer till ett totalt värde om 1,9 MSEK från Ishida Europe. Sensorerna integreras av kunden till automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

Maskintillverkaren, som är en befintlig kund till Gasporox är baserad i Västeuropa och är en del av den japanska koncernen Ishida, vilka är en av de större tillverkarna av maskinlinjer för livsmedelsindustrin. Kunden har samarbetat med Gasporox i ett antal år, först genom kundprojekt och nu genom leverans av en tillsammans med kunden utvecklad specifik läcktestningslösning som är anpassad för kundens inspektionsmaskin. Kunden har ett icke-exklusivt avtal med Gasporox för denna läcktestningslösning. Ordern på 1,9 miljoner SEK som Gasporox nu har erhållit ska levereras under hösten 2022.
 
VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Livsmedelsindustrin har ett stort behov av kvalitetskontroll av producerade förpackningar. Läcktestning är en ytterst viktig kvalitetsparameter för livsmedelsförpackningar som är förslutna med en särskild gasblandning, så kallad skyddande atmosfär, som ger lång hållbarhet och god produktkvalité. Vi ser att livsmedelsmarknaden har stort behov av vår teknologi, men har inte nått samma mognad som läkemedelsindustrin och vi undersöker nu hur vi bäst ska få vår teknologi till standard även för livsmedelsindustrin. Ordern visar att potentialen finns där och vi är glada att se samarbetet fortlöper väl och att en så välansedd och stor aktör väljer att integrera vår lösning i sin inspektionsmaskin.”