GASPOROX erhåller order om ca 850 000 SEK från japansk samarbetspartner

Publicerat 2020-01-08
Gasporox har under flera år haft ett samarbete med en aktör på den japanska marknaden för livsmedelsinspektion. Gasporox har nu fått en order från denna aktör om ca 850 000 SEK för leverans under 2020.

Kunden, General Packer Co., Ltd. är lokaliserad i Japan och tillverkar automatiserade förpackningsmaskiner för produkter inom livs-, läkemedels-, och den kemiska industrin. Gasporox har tillsammans med kunden utvecklat en lösning för inspektion av påsar med skyddande atmosfär. Gasporox produkt GasSpect O2 för analys av headspace i påsar har integrerats i maskinen med goda resultat. Denna unika maskin ställdes ut av kunden på mässan JapanPack i oktober 2019 samt Gasporox labsystem GPX1500. Samarbetet har den senaste tiden fördjupats och Gasporox har nu fått en order om ca 850 000 SEK för leverans under 2020. Ordern omfattar både GasSpect O2 samt GPX1500.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

”Vi är glada att erhålla denna order från vår integratör i Japan som vi har ett gott samarbete med sedan flera år. Den japanska marknaden är känd för att vara relativt långsam men vi ser att vårt samarbete har mognat och fördjupats. Vi har tidigare fått flertal mindre beställningar och är glada att kunden nu går mot större beställningar. Den japanska marknaden bedömer vi ha stor potential och vi ser fram emot att kunna växa på denna samt ha ett fortsatt gott samarbete med kunden.”

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 15:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.