Gasporox erhåller order om 3,6 MSEK som avser tidigare avtalad volym för 2021

Publicerat 2020-12-01
Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal tillsammans med en samarbetspartner i centrala Europa vilka är specialister på läkemedelsinspektion. Gasporox har nu under detta avtal, fått en order om 3,6 MSEK för leverans under 2021.

Avtalet som tecknades i september 2016 spänner över fem år med exklusivitet för ett väl avgränsat användningsområde inom läkemedelsinspektion. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 3,6 MSEK avser de avtalade minimivolymerna till och med september 2021, med leverans under första och tredje kvartalet 2021. Kunden, Wilco AG är lokaliserad i Schweiz och är en av de ledande aktörerna inom läcktestning av läkemedel för förpackningstypen vialer.

Marknaden bedöms ha stor potential, då metoden Gasporox levererar genom sina produkter är numera rekommenderad och omskriven i regelverket som läkemedelstillverkare använder sig av för att etablera säker och högkvalitativ läkemedelsproduktion.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

”Gasporox satsningar på läkemedelsindustrin växer fortsatt och vi är glada att erhålla denna order från vår integratör som vi har ett gott samarbete med sedan flera år och som har varit viktig i arbetet för att etablera tekniken som en standard i industrin. Vi ser nu fram emot 2021 där läkemedelsinspektion är ett prioriterat affärsområde för Gasporox. Kunden har förutom order på tidigare avtalade produkter även gjort tilläggsbeställning för nya lösningar från Gasporox som vi kommer att leverera nästa år.”

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 11.55 CET.