GASPOROX erhåller order om 2,7 MSEK som avser tidigare avtalad volym för 2019

Publicerat 2018-12-03
Gasporox tecknade under 2016 ett globalt leveransavtal över fem år med exklusivitet för ett väl avgränsat användningsområde. Exklusiviteten är villkorad av årliga minimivolymer. Den erhållna ordern om 2,7 MSEK avser de avtalade volymerna för 2019, med leverans under 2019.

För mer information, se tidigare pressmeddelande från den 31 oktober 2016 samt den 1 december 2017.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Vi är mycket glada att erhålla denna order, som för Gasporox innebär vår enskilt största order hittills. Samarbetet med denna integratör är mycket lyckosamt och en viktig pusselbit i denna order har varit uppgradering av lasern som skedde tidigare i år.”

För ytterligare information om Gasporox, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 08.30 CET.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.