Gasporox erhåller innovationsbidrag om 4,8 MSEK i Eurostarsanslag

Publicerat 2020-12-14
Gasporox har blivit topprankad och fått besked från Eurostars om ett beviljat anslag om 4,8 MSEK för projektet GAINFUL, som syftar till att utveckla ett handhållet instrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. En ny innovativ laseranalysator ska utvecklas tillsammans med Norsk Elektro Optikk och Nanoplus, som är medsökande. Ansökan rankas som nr 7 av totalt 533 sökande. Projektet löper under 3 år med total budget om ca 28 MSEK, där totalt anslag är ca 14,3 MSEK och Gasporox erhåller ca 4,8 MSEK.

Projektet GAINFUL (Gas analyzer with intelligent interface for high volume applications) syftar till att utveckla ett handhållet instrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar där man tillsammans med parterna arbetar för en mer kompakt och kostnadseffektiv lösning genom att använda en ny modell för laserkarakterisering. Storleken och kostnaden är idag en begränsande faktor för att nå till vissa marknadssegment, såsom hög-volymssegment där handhållna enkla instrument är nödvändiga. I ansökan/projektet GAINFUL har Gasporox och storägaren och tillika teknikpartnern Norsk Elektro Optikk samt den ledande laserleverantören Nanoplus gått samman. Målet är att utveckla ett kompakt lasersystem (TDLAS-system) som är billigare, är kalibreringsfritt och har en längre livslängd i motsats till dagens kemiska analysatorer som används i t.ex. förstörande testinstrument för förpackningar.

Projektet GAINFUL löper under 36 månader med start april 2021. Gasporox är koordinator för projektet. Total budget är ca 28 MSEK och anslaget är på totalt 14,3 MSEK varav Gasporox erhåller 4,8 MSEK. Målet är att första produkt med denna unika innovation ska kunna lanseras ett år efter projektet avslutas.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

”Jag ser det som ytterst positivt att vi har fått en sådan toppenrankning av Eurostars vilket visar vilken styrka Gasporox har i sina samarbetspartners, teknologin och marknadspåverkan. Projektet ligger helt i linje med Gasporox strategi och långsiktighet kring att vara teknikledande i att ta vidare laserteknologin för kvalitetskontroll till läkemedels- och livsmedelsindustrin samt till högre volymer.”    

Om Eurostars:

Eurostars är ett samarbete mellan EUREKA och Europeiska kommissionen, finansierat av nationella budgetar hos de 36 deltagande länderna och av EU genom Horizon 2020 och är det största internationella bidragsprogrammet för SME-företag (små- och medelstora företag). Programmet finansierar samarbeten och partnerskap för teknisk utveckling som skapar innovativa produkter, processer eller metoder för kommersialisering, där lansering och marknadspenetration är förväntad inom kort tid efter projekts avslutande. Programmet juryns bedömning grundar sig på flera kriterier relaterade till innovation och utveckling, marknad och kommersiell potential samt kompetensen hos samarbetsparterna bakom projektet.