GASPOROX erhåller innovationsbidrag om 1 miljon SEK från Vinnova för projekt om materialanalys

Publicerat 2019-03-19
Gasporox har fått besked från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova att de ger bidragsstöd för ett projekt om materialanalys. Projektet syftar till att utvärdera Gasporox teknik för tillämpningsområdet materialanalys.

Genom satsningen Innovationsprojekt i företag ger Vinnova finansiering till små och medelstora bolag att utvärdera befintlig eller ny teknik för nya affärsområden. Vinnova motiverar anslaget till Gasporox med att ”Ansökan beskriver ett projekt som bygger på en innovation med stor potential och innehåller ett trovärdigt resonemang kring den framtida tillväxtpotentialen. Projektresultaten bedöms ha förutsättningar att bidra till något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.” Tekniken Gasporox vill utvärdera är en metod som innebär att man undersöker porositeten i olika material genom att mäta på gasen inuti provet med Gasporox laserteknik. Bolaget har tidigare haft ett framgångsrikt kundprojekt för materialanalys av läkemedelssubstrat med en stor aktör inom läkemedelsbranschen. Med bidraget från Vinnova kommer Gasporox vidare undersöka möjligheterna för denna metod som ett affärsområde och även utvärdera olika material för analys som metoden lämpar sig för samt göra en marknadsanalys. Projektet startar i april 2019 och pågår under 15 månader.

VD Märta Lewander Xu, VD på Gasporox kommenterar:

”Grunden i Gasporox är en laserteknik. Den har bredare potential och tillämpning utöver förpackningsinspektion och i GPX Medical tillämpar vi tekniken för medicinsk diagnostik med stor framgång. I detta Vinnovaprojekt kommer vi fortsätta utvärdera tekniken för tillämpningsområdet materialanalys, något industrin redan visat intresse för. Det finns stor potential i Gasporox teknik och vi ska nu vidare se hur vi kan skapa ytterligare värde från den för bolaget.”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2019 11.00 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnads-effektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.