GASPOROX erhåller Europapatent för sin laser-teknik avseende flexibla förpackningar

Publicerat 2017-04-27
Den europeiska patentmyndigheten EPO har beviljat Bolagets patentansökan avseende metod för mätning av gaskoncentrationen i flexibla förpackningar.

Gasporox laser-teknologi möjliggör för förpackningsindustrin att med ljus, helautomatiserat, mäta och kvalitetssäkra sammansättningen av den gas som produkten förpackas i och som förlänger den förpackade produktens hållbarhet. Med flexibla förpackningar avses en behållare som har minst en flexibel eller variabel sida eller vägg. Flexibla förpackningar, och framförallt livsmedel förpackade i påsar, ökar inom livsmedelsindustrin.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Det erhållna patentet visar att vår tekniska lösning är unik och skyddar vår teknik avseende flexibla förpackningar, framför allt påsar, under lång tid. Vår tekniska lösning har redan visat sig vara intressant för aktörer på marknaden och redan idag finns ett licensavtal som är relaterat till det patent som nu beviljats.”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 11:30 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser för noteringen på Nasdaq Stockholm First North är G&W Fondkommission.