GASPOROX erhåller Europapatent för läcktestning i förpackningar

Publicerat 2019-01-21
Gasporox har fått besked från den europeiska patentmyndigheten (EPO) att man avser bevilja bolagets patentansökan avseende metod för läcktestning genom mätning inuti förpackningar.

Läcktestning är ett relativt nytt affärsområde för Gasporox teknik som bolaget under senare tid fokuserat allt mer på. Patentansökan som nu EPO avser bevilja beskriver en teknik där läckande förpackningar kan detekteras genom att med Bolagets laserteknik mäta förändringar av gaskoncentration eller tryck inuti förpackningarna. Det beviljade patentet är viktigt för att säkerställa Gasporox unika position i den nya och växande marknaden för läcktestning.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnads-effektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.