GASPOROX erhåller Europapatent för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar

Publicerat 2019-05-28
Gasporox har fått besked från den europeiska patentmyndigheten (EPO) att myndigheten avser att bevilja bolagets europeiska patentansökan avseende metod för att mäta gaskoncentration i flexibla förpackningar.

Den patenterade metoden innebär att laserns gångväg genom en flexibel förpackning kan mätas utan fysisk kontakt med förpackningen. Denna gångväg är nödvändig att känna till för att kunna beräkna den faktiska koncentrationen av en gas i förpackningen. Gasporox patenterade metod gör detta snabbt, utan direkt kontakt med och påverkan på förpackningen vilket är optimalt för integration av lasersensorn i en in-line applikation för vissa typer av förpackningar. Flexibla förpackningar är en växande marknad, särskilt inom livsmedel där varor som färsk pasta, fruktpuréer för barn och salladspåsar ofta förpackas i den typen av förpackningar samt i skyddande atmosfär.

I dagsläget jobbar Gasporox mot flera olika aktörer inom affärsområdet gasmätning i förpackningar, där det breda patentskyddet för Gasporox unika lösningar som är designade för marknadens olika krav, är en viktig del för att säkra den starka position som växer fram för bolaget och dess fortsatta kommersiella framgångar på marknaden. 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox AB, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se 

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.