GASPOROX erhåller Europapatent avseende kontrollmetod för trågförpackningar

Publicerat 2019-08-19
Gasporox har fått besked från den europeiska patentmyndigheten (EPO) att de avser godkänna Gasporox patentansökan avseende bolagets unika metod för att mäta gasinnehållet i trågförpackningar med skyddad atmosfär.

Patentet är en del av Gasporox patentfamilj inom ”flexible packaging”. Metoden går ut på att mäta gasen i gasutrymmet mellan produkten och den skyddande filmen, så kallad headspace, i förpackningen genom att en lasersensor är placerad mot förpackningen.

Tråg är en av de mest använda förpackningstyperna, som ofta packas med skyddande atmosfär och är en av de snabbast växande förpackningssegmenten inom livsmedel idag. I takt med att modifierad atmosfär standardiseras som packmetod ökar också kraven och skyldigheterna på producenter att inspektera och kontrollera förpackningarna och dess gasinnehåll. I dagsläget har industrin använt förstörande stickprover som innebär mängder av onödigt svinn och inte en fullständig kvalitetskontroll. Med hjälp av Gasporox unika och nu patenterade lösning för tråg kan förpackningskontrollen göras in-line, fullt automatiserat och utan onödigt svinn.

Patentet stärker Gasporox position inom trågsegmentet ytterligare där bolaget erbjuder två lösningar. Nyligen lanserade Gasporox trågsensorn GasSpect O2 Tray för produktionslinjeinstallationer och bolaget genomför just nu kundtester. Mätinstrumentet GPX1500 som finns på marknaden sedan något år omfattas också av patentskyddet.

Roland Koch, Senior Application and Sales Manager på Gasporox:

“The patent will strengthen our unique market position as the sole provider for an integrated in-line quality control inspection of tray packaging. I have noticed a high interest from the market in the tray sensor and we are now working in several customer dialogues regarding the Gasporox solution. There is a big potential in that Gasporox technology can be the standard method for modified atmosphere packaging inspection systems within the food, pharma and beverage industry.”

För ytterligare information om Gasporox AB, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se 

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.