GASPOROX erhåller en order om 2,6 MSEK från maskintillverkare inom livsmedelsindustrin

Publicerat 2019-06-13
Gasporox tecknade i maj 2019 ett avtal med en maskintillverkare angående försäljning av LeakSpect-sensorer. Dessa integreras av kunden i automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar. Avtalet var villkorat lyckosamma fabriks-tester, vilka nu är godkända och maskintillverkaren har nu lagt en fast order om 2.6 MSEK för leveranser under tredje kvartalet 2019.

Det tecknade leveransavtalet löper till december 2019 och är en första del i en gemensam målsättning om ett mer långsiktigt samarbete gällande sensorer för läcktestning inom den aktuella tillämpningen.

Maskintillverkaren, som är en befintlig kund till Gasporox är baserad i Västeuropa och är en av de största tillverkarna av maskinlinjer för livsmedelsindustrin. Avtalet är exklusivt avseende en specifik läcktestningslösning som är anpassad för kundens system. Avtalet begränsar inte Gasporox att arbeta med andra kunder inom läcktestning för bolagets övriga tillämpningar utan är väl avgränsat till en specifik tillämpning inom livsmedelsmarknaden.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

”Genom våra strategiska satsningar har vi tagit fram en lösning som marknaden efterfrågar och har stort och ökande behov av. Vi ser nu hur denna produkt når volym och blir en av våra standardprodukter. Att ha ett så framgångsrikt samarbete med en av de ledande globala aktörerna inom maskintillverkning för livsmedelsindustrin är en viktig milstolpe för Gasporox och ger bolaget möjlighet till långsiktiga framtida intäkter. Den unika lösning som Gasporox erbjuder kommer nu integreras i automatiserade förpackningslinjer för livsmedel runt om i hela världen. Det är vår gemensamma ambition tillsammans med kunden att detta avtal ska generera ytterligare försäljning och framtida samarbeten med att exempelvis utöka med våra andra lösningar.”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2019 15.30 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.