GASPOROX emission kraftigt övertecknad

Publicerat 2016-09-28
Den 23 september 2016 avslutades teckningstiden i Gasporox nyemission inför notering på Nasdaq First North Stockholm. Emissionen tecknades, inklusive teckningsåtagare, till cirka 76,3 MSEK. Emissionsbeloppet uppgår till 15,3 MSEK, d.v.s. en teckningsgrad på 500 procent. Gasporox tillförs genom emissionen över 1 100 nya aktieägare. Avräkningsnotor planeras skickas ut i slutet av denna vecka.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”´Vi är otroligt glada över det stora intresse som vårt bolag och verksamhet har tilldragit sig. Vi hälsar våra nya aktieägare välkomna på den spännande resa som Gasporox har framför sig. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att intensifiera våra marknadsaktiviteter och bredda vårt produkterbjudande.”

Planerad notering på Nasdaq First North Stockholm 

Gasporox har ansökt om notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm. Förutsatt marknadsplatsens godkännande är första handel på Nasdaq First North Stockholm planerad till den 25 oktober 2015.

Teckning och tilldelning

Emissionen tecknades till cirka 76,3 MSEK inklusive teckningsåtagare. Bolaget emitterar 1 700 000 nya aktier och tillförs 15,3 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK. Tilldelning sker enligt principer som angetts i memorandum. Det höga intresset i nyemissionen gör att alla som tecknat sig inte kommer få tilldelning. Meddelande skickas endast till de som erhållit tilldelning.

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 4 571 628 stycken. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 2 285 814,10 kronor.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är i samråd med Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB finansiell rådgivare till bolaget.

För frågor rörande emissionen, kontakta:

Göteborg Corporate Finance AB, tel: 031-13 82 30, e-post: info@gcf.se 

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W AB.